Inwestycje w WINO

Inwestycje alternatywne Inwestycje w fundusze Inwestycje w wino

Firma SUPERBROKER we współpracy z Wealth Solutions proponuje Państwu inwestycję w wino. Proponujemy inwestycję polegającą na fizycznym nabywaniu skrzynek wina, które następnie przechowywane są w profesjonalnych warunkach do momentu sprzedaży. Skupiamy się na winach bordoskich z najlepszych roczników ostatnich trzech dekad. Zarządzający kierując się opiniami krytyków winnych oraz własnym doświadczeniem wybiera do portfela wina wysoko cenione, z dużym potencjałem wzrostu, charakteryzujące się długim okresem starzenia. Ograniczona podaż i rosnące zainteresowanie ze strony konsumentów i kolekcjonerów przekładają się na stabilny wzrost cen zakupionych trunków.

Szczególnie polecamy wina z edycji En Primeur 2011

En Primeur to inwestycja w wino, które leżakuje jeszcze w beczkach, a do butelek trafi w ciągu 18 – 24 miesięcy. Wiosną krytycy próbują wina, które trafiło do beczek w poprzednim roku. Przed lub po opublikowaniu ocen producenci ustalają ceny w wariancie en primeur. System sprzedaży en primeur jest korzystny dla obu stron. Francuscy producenci wina uzyskują środki na wytwarzanie kolejnych roczników przed zabutelkowaniem, klient natomiast otrzymuje możliwość korzystniejszego zakupu wina o wysokiej jakości, które w przyszłości będzie dostępne w ściśle określonej, limitowanej liczbie butelek.

Pomimo, że wino fizycznie nadal znajduje się w beczkach, przedmiotem obrotu są skrzynki. Klienci, którzy dokonają zakupu, stają się właścicielami odpowiedniej ich liczby – w zależności od wysokości zainwestowanej kwoty. Wino z ich portfeli trafi do rekomendowanych magazynów i piwnic po ok. dwóch latach od wyprodukowania. Moment wejścia win na rynek w formie zabutelkowanej to punkt przełomowym w przypadku inwestycji w wino w formie en primeur – z reguły wtedy następuje znaczący wzrost wartości trunków, które dopiero wówczas znajdują się w fizycznym obrocie na rynku konsumenckim.

Dlaczego warto zainwestować w En Primeur 2011?

Wysokie zyski. Historyczne wyniki dowodzą, że en primeur to najbardziej zyskowna forma inwestycji w wino.

Zakup na długo przed konsumentami. En primeur to szansa na zakup wina przed jego rynkowym debiutem (rozumianym jako pojawianie się wina w butelkach), a więc najczęściej znacznie poniżej jego wartości już po zabutelkowaniu.

Limitowana oferta. Liczba win oferowanych w formie en primeur jest ograniczona, a przewagę w dostępie do najlepszych trunków mają profesjonalni uczestnicy rynku. Klienci Wealth Solutions korzystają z naszej silnej pozycji na rynku wina i wieloletnich relacji z najbardziej renomowanymi brokerami.

Ciekawy rocznik 2011. Ceny win z rocznika 2011 najprawdopodobniej będą niższe niż z 2009 i 2010. W związku z tym rocznik ten będzie w centrum zainteresowania miłośników wina i konsumentów. Prognozujemy, że przełoży się to na wzrost cen tego rocznika w przyszłości.

W jakie wina inwestujemy?

Przedmiotem inwestycji będzie bordoskie wino leżakujące w beczkach.

Rekomendujemy inwestycje w wina ujęte w klasyfikacjach Bordeaux z 1855 r., Cru Bourgeois 2003 oraz w innych klasyfikacjach Bordeaux, jak również w wina bordoskie spoza klasyfikacji.

W zależności od sytuacji rynkowej w momencie zakupu, rozważa się dywersyfikację portfeli winami burgundzkimi i włoskimi. Jako uzupełnienie portfela część środków przeznaczona zostanie także na zakup wina z poprzednich roczników według rekomendacji zarządzającego inwestycją.

Inwestujemy, kierując się ocenami najważniejszych krytyków winnych na świecie. Ich oceny są brane pod uwagę przez konsumentów i kolekcjonerów, co sprawia, że faktycznie wpływają na wyceny win.

Wszystkie wina będą kupowane w oparciu o oceny z bieżącego roku. Taka strategia ma na celu uzyskanie najkorzystniejszych cen zakupu, ale także bezpieczeństwo aktywów naszych Klientów.

Zasady inwestycji:

Minimalna kwota inwestycji: 2 500 GBP
Rekomendowany okres inwestycji: 3 – 5 lat.
Możliwość wyjścia z inwestycji w każdym momencie jej trwania zgodnie z aktualną wyceną zakupionych win.

Podsumowanie kosztów dla inwestora:
Opłata wstępna od 8%

Opłata za zarządzanie 2,5%* rocznie (liczona od kwoty wydanej na zakup wina).

Opłata za przechowywanie i ubezpieczenia 15 GBP (rocznie za każdą skrzynkę, naliczana za każdy rozpoczęty rok inwestycji po zabutelkowaniu wina).

Zyski osiągane przy sprzedaży win są zgodnie z obowiązującymi przepisami zwolnione od podatku dochodowego pod warunkiem, że wina zostaną sprzedane nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano zakupu wina
*opłaty będą powiększone o podatek VAT w wysokości 23%